افتتاح شرکت ارزیابی خسارت تامین خسارت شهر

در سالهای اخیر با گستردگی شرکتهای بیمه و به تبع آن گستردگی شبکه فروش خدمات بیمه در سطح کشور، نیاز به وجود شرکتهای مستقل ارائه خدمات خسارتی که فارغ از تعصبات و تعلقات، با دانش و آشنائی به حقوق بیمه گذاران و بیمه گران ، با سرعت و دقت به ارائه خدمات خسارتی بپردازند احساس […]

ادامه مطلب